Seleccionar página

Jo mateix

Amb més de 60 anys al damunt, més de la meitat dedicat al disseny, l’informàtica, internet i altres tasques, el meu objectiu prioritari és jubilar-me… per la qual cosa encara em queden eixos dies que veus dalt.
Mentres seguiré fent el que he estat fent: disseny, trastejar ordinadors i embolicar-me en webs, hostings, xarxes.
No vol dir que deixe de fer-ho quan em jubile (rés nom m’avorreix més que la vida contemplativa) però ja sense la presió de quadrar comptes cada primer de mes, cada trimestre, cada any… només fent el que m’agrada fer: disseny, trastejar ordinadors i embolicar-me en webs, hostings, xarxes (a més de cervesses amb amics, politiqueries i escriure, però això no repercuteix a la quota d’autònom ni he de presentar declaracions d’hisenda)

UHOMAN.NET

És el compendi de les tres branques de la meua activitat, digam-ne, «professional»: arts gràfiques (preimpresion.es), informàtica i internet (negosys.com) i un àrea de servici social (amanida.net).

Per saber-ne més de tot això visiteu aquestes webs, utilitzeu el formulari de la home o el whatsapp que apareix a la pàgina i us respondre tan aviat com puga

Yo mismo

Con más de 60 años encima, más de la mitad dedicado al diseño, la informática, internet y otras tareas, mi objetivo prioritario es jubilarme… por lo que todavía me quedan esos días que ves arriba.

Mientras seguiré haciendo lo que he estado haciendo: diseño, trastear ordenadores y liarme en webs, hostings, redes.
No quiere decir que dejo de hacerlo cuando me jubile (nada me aburre más que la vida contemplativa) pero ya sin la presión de cuadrar cuentas cada primero de mes, cada trimestre, cada año… sólo haciendo lo que me gusta hacer: diseño, trastear ordenadores y envolverme en webs, hostings, redes (además de cervezas con amigos, politiquerías y escribir, pero esto no repercute en la cuota de autónomo, ni tengo que presentarlo en las declaraciones de hacienda)
UHOMAN.NET
Es el compendio de las tres ramas de mi actividad, digamos, «profesional»: artes gráficas (preimpresion.es), informática e internet (negosys.com) y un área de servicio social (amanida.net).
Para saber más de todo esto visita estas webs, utiliza el formulario de la home o el whatsapp que aparece en la página y te responderé lo antes posible